Uitstekend comfort voor kalveren

Het Dual waterbed Junior biedt een uitstekend ligcomfort voor uw jongvee. Een goede bedding voor uw jongvee is van groot belang om hiermee de levensduur van de koe te kunnen verlengen. Het model waterbed is vergelijkbaar met het grootvee waterbed. Het is duurzaam en vraagt weinig strooisel waardoor de onderhoudskosten worden gereduceerd.